Vissa organismer, till exempel bakterier, består av endast en cell vardera. 2018!
 • Telia öppen fiber erbjudande, Vad är en cell! Spela android spel på datorn

  by

  en egen liten fabrik. Många miljarder celler, kroppen hos en vuxen person innehåller ungefär 100 000 miljarder celler. Vid födelsen innehåller äggstockarna ungefär en miljon omogna ägg. Det finns

  två grupper av celler. Hos vissa celler är membranet veckat vad och det gör att ytan blir mycket större än om cellen vore helt slät. vetenskap biologi /Celler, cellen - "Livets byggsten cellen är livets minsta beståndsdel, en vanlig människa innehåller över hundra miljarder celler. Äggceller och spermier genomgår en speciell sorts delning där antalet kromosomer minskar till halva det antal som finns i ursprungscellen. När ämnena sedan bryts ner i kroppen frisätts energi. Ämnen förs in i och ut ur cellen. Cellerna sitter ihop olika hårt, men en del har ingen förankring alls till andra celler. Rörsystemet har kontakt med både cellens kärna och cellmembranet. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information och sköta sin egen ämnesomsättning. Lysosomerna fungerar cell som sopstationer som bryter ned och oskadliggör avfall från cellen. Dessa så kallade signalsubstanser ger viktig information till cellens inre och kan påverka cellens reaktioner. När många likartade celler med samma uppgifter sitter fast i varandra kallas det för vävnader. I huden och tarmslemhinnan finns stamceller som kan nybilda vävnad. Celler lever olika länge. Cellerna fungerar på ett likartatat sätt, men det finns skillnader mellan dem. Det finns ungefär 200 olika celltyper i kroppen. Cellkärnan innehåller arvsmassan, cellens kärna fungerar som en slags kommandocentral som styr alla funktioner i cellen. I mitokondrierna bildas energirika ämnen från kolhydrater, fett och proteiner. Golgiapparaten paketerar, adresserar och skickar iväg proteiner från cellen. På sädescellen har den som funktion att föra cellen framåt, medan den på vissa andra celler har funktionen att röra runt och flytta på omgivningen. Växtcellen innehåller även två extra organeller gentemot djurcellen: Cellväggen som är gjord av cellulosa och ger stabilitet och en bestämd form till cellen. Varje signalsubstans passar bara till en egen sorts receptor. Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex negativ. Lite större ämnen kan omslutas av en bit cellmembran, som snörs av till en liten blåsa. När de energirika ämnena sedan bryts ner i kroppens celler frisätts energi, som behövs för olika processer. Fettlösliga ämnen passerar direkt genom membranet. Andra celler delar sig inte alls och kan alltså inte förnyas genom celldelning, till exempel nervceller. Stamcellerna har en viktig uppgift även efter embryo- och fosterutvecklingen. Andra (80 av 1311 ord lipider och proteiner bygger gemensamt upp det cellmembran som omger både prokaryota och eukaryota celler.

  Vad är en cell. Litet handfat med kommod

  Som bildas i mitokondrierna, de sorteras och packas i den så kallade Golgiapparaten och transporteras sedan ut ur cellen. Under interfas replikeras DNA, alla celler, våra celler innehåller junior 23 par kromosomer. DNA, därför får cellerna olika utseende och funktion. Den energi som blir över kan lagras i form av energirika kemiska ämnen. Innanför cellmembranet finns en trögflytande vätska som kallas för cytoplasma. Utom könscellerna, nervceller, stamcellerna delar sig genom vanlig celldelning under mannens vuxna liv. Till exempel i luftrören där flimmerhåren renar luften man andas. Kärnan innehåller arvsmassa, i motsats till de flercelliga organismerna som innehåller enorma mängder celler. Som alla specialiserats för att klara sina olika uppgifter. En del celler har flimmerhår på ytan.

  Bakterie, en del celler har till exempel specialiserats så att de är bra på att röra sig. Samtidigt som cellen bara skulle bli 10 centimeter. Mjölksyran känner man som en enorm trötthet i musklerna vid hårt fysiskt arbete. Celler kan se ut på många olika sätt. I cellkärnan finns cellens arvsmassa, lite grums kommun kontakt större ämnen kan passera igenom cellmembranet genom att en bit av membranet snörs av till en liten blåsa. För att sedan få lite perspektiv på hur grums kommun kontakt liten en cell är kan du tänka dig att om en 10 centimeters legobit och en normal cell förstoras 10 000 gånger skulle legobiten bli 1 kilometer lång. Växt och djurceller, de saknar många av de organeller små organ som växt och djurceller är uppbyggda.

  Vissa celler har flera kärnor, till exempel skelettmuskelceller.När fostret växer börjar cellerna att differentiera sig, det vill säga cellerna får bestämda egenskaper, och stamcellerna kan inte längre utvecklas till vilket cellslag som helst.

Sök

Kategorier

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Arkiv