Med pedagogisk dokumentation kan personalen. 2018!
 • Apoteket ann carlsson - Vad är pedagogisk dokumentation i förskolan

  by

  planera och gå vidare i det man håller på med i verksamheten. Carina Hall bekräftar att det är i linje med Skolverkets tankar då det gäller systematiskt kvalitetsarbete. En

  annan fråga som brukar dyka upp är vad man ska titta på för man kan förstås inte titta på allt samtidigt. Utgår från vad barnen kan och gör inte vad de ännu inte kan och gör. Anna Palmer menar att det gäller att begränsa sig och göra val och ta med barnen i valen. Hur blir det pedagogiskt? När förskolans läroplan skrevs första gången var det med influenser från Reggio Emilia, som till exempel då det gäller själva förhållningssättet och synen på barn. Christina Wehner-Godée använder sig av videokamera för att dokumentera. Det är valen som vi gör för verksamhetens innehåll som jag skulle vilja tolka som undervisning. De ska inte skiljas åt de ska flätas samman i ett. Carina Hall betonar att pedagogisk dokumentation är ett exempel men inte det enda på arbetsverktyg och nämner som andra exempel portfolio och bruk. Fast det kräver träning och ett tips är att välja ett fokusområde. Vad kan man egentligen svara på i olika intervjuer och undersökningar? Blir barnen intresserade och nyfikna så gör ni på rätt sätt. Detta är en viktig del i förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Anledningen till att vi valde metoden pedagogisk dokumentation är att den bygger på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet. Ett av dem är vad som ska dokumenteras är det verksamheten eller det enskilda barnet? Hon menar att den gör det möjligt att följa olika processer samt att se samma videosekvens flera gånger och byta fokus.

  Vad är pedagogisk dokumentation i förskolan

  Nyfikenhet och lust att lära som vi vill fånga och väcka Även de måste ju vara delaktiga det är ju deras intresse. En fördel är alltså att man inte behöver komplettera med andra alvaret norra öland verktyg. Att stärka gruppens motivation att arbeta tillsammans. Dokumenterar dem och har det som utgångspunkt för planeringen. Tänker också att en stor del av den reflektion som görs är tillsammans med barnen i barngruppen. Färre bilder men med mer innehåll och tanke. Vi ska tänka på att dokumentationen ska vara pedagogisk och kollektiv och att vi inte ska titta på det enskilda barnet. Vid den har tiden och en bit in pa 19talen. Men det är så det är att arbeta med människor i ett komplext uppdrag.


  Bromwell mot hosta Vad är pedagogisk dokumentation i förskolan

  Hur hörnan är möblerad och vilket förhållningssätt som tycks råda i den dokumenterade situationen. I andra hand ska den användas av vuxna för att förstå och utveckla förskolan verksamhet skriver häfte Palmer. Ja, jag vet ju själv att om det är några delar som haltar så funkar inte maskineriet. Vilket material pedagogerna har valt att införskaffa. Säger Anna Palmer, där tror jag verkligen hotel att vi har en bit kvar.

  Undervisning är målstyrda processer som leds av oss förskollärare (enligt skollagen).För visst måste det vara så att det vi gör räknas och är viktigt även om vi inte har det på foto eller i portfolion?Genom att fora samtal med barnen om texterna, filmsekvenserna och fotografierna blir det mojligt att ta ut en riktning for kommande moment.

Sök

Kategorier

Arkiv